Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Pressemelding

Byggtjeneste leder an nordisk samarbeide om produktegenskaper til bruk i BIM, handel og Software løsninger

Norsk Byggtjeneste AS, Byggmaterialhandlarna AB og Rakennustietio Oy har inngått en intensjonsavtale om standardisering av produktegenskaper.

Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg i Norge. Byggtjeneste har utviklet og leverer Norsk Byggevarebase (NOBB) til aktører innenfor handel og industri i byggenæringen. Databasen er byggenæringens største og mest utbredte varedatabase for vareinformasjon og grunndata. NOBB er et oppslagsverk for å søke og finne vareinformasjon, korrekte grunndata, pris, logistikkdata, bilder og dokumentasjon og effektiviserer bransjens behov for strukturerte og kvalitetssikrede grunndata.


Fra venstre : Halvard Gavelstad Norsk, Byggtjeneste AS, Kimmo Lehtonen Rakennustieto Oy, Christer Green Byggmaterialhandlarna og Vilma, Jussi Kaskia Rakennustieto Oy, Ole Gunnar Honningsøy, Norsk Byggtjeneste AS

ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor Byggebransjen. Elektro, VA/VVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB. For å møte både nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordner vi innholdet i våre tre produktdatabaser med grunnlag i en internasjonal begrepsstruktur – ETIM.

I tillegg til samordningen i Norge, er det gjort tilsvarende i Sverige og Finland der elektro-, VVS- og byggfagene har besluttet å gå for ETIM-strukturen.

Gjennom et slikt samarbeide vil ETIM dermed være den eneste datastrukturen som er forankret blant de tre viktigste fagområdene innenfor Byggenæringen i de nordiske land og den eneste strukturen som har en etablert, internasjonal styringsmodell som bidrar til å sikre at datainnhold og kvalitet er på et nødvendig nivå, sier avdelingsleder i Norsk Byggtjeneste Ole Gunnar Honningsøy.

Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier. På denne måten vil det bli etablert produktegenskaper og verdier som er forankret og vedlikeholdt av de aktører som eier produktene. Vi ser fram til dette samarbeidet for å etablere en nasjonal kontekst for egenskaper i de nordiske land sier adm.dir Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS. Egenskapssettene som legges inn i ETIM vil også bli etablert i Building Smart Data Dictionary (BSDD) sier Gavelstad.

For mer informasjon ta kontakt med:
Halvard Gavelstad: hga@byggtjeneste.no
Ole Gunnar Honningsøy: ogh@byggtjeneste.no

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer