Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Solid miljødokumentasjon er et konkurransefortrinn

Øyvind Berild
15.02.2019
GLAVA skal ligge helt i tet med hensyn til miljø og bærekraft. Skikkelig miljødokumentasjon er ett av virkemidlene for å få det til, sier GLAVAs salgssjef Norge, Bjørn Heggen

Krav om miljødokumentasjon på byggematerialer er både markedsdrevet og politisk drevet, og både nasjonalt og internasjonalt settes det stadig strengere krav til dokumentasjon av et produkts miljømessige fotavtrykk i hele sitt livsløp.

Fokus på bærekraft

– For oss er dette helt naturlig. Vi har ikke noe å skjule, vi har fokus på bærekraft og jobber hele tiden for å finne gode tekniske og miljømessige løsninger. Våre produkter er laget for å isolere best – og inneholder opptil 70 prosent resirkulert glass. Bedre isolasjon av bygg bidrar til lavere energiforbruk, og er altså et positivt miljøtiltak. Men det er ikke nok å ha gode produkter. Vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre energiregnskapet for hele livssyklusen til produktene, sier han.

Må bli kjent

– Et sterkt fokus på miljø og bærekraft er et konkurransefortrinn, men folk må jo vite om det, og skikkelig dokumentasjon er derfor viktig. Alle våre produkter har egne EPDer (Environmental Product Declaration) der miljødokumentasjonen også ligger. Alle disse finner du på hjemmesiden vår.

Dessuten følger EPDene produktene i Norsk Byggevarebase (NOBB), slik at det er lett for kunder å sammenlikne våre produkter med konkurrentenes. Vår årlige miljørapport og vårt syn på miljø og bærekraft ligger også på hjemmesiden vår, forteller Heggen.

Både eksterne og interne krefter

Mads Følstad Rikardsen er leder for laboratoriet og utviklingsavdelingen i GLAVA og jobber direkte med miljørelaterte spørsmål. Når det gjelder EPDene forteller han at GLAVA trekker på både interne og eksterne krefter for at dokumentasjonen skal bli så fyllestgjørende som mulig.

–Vi jobber for at dokumentasjonen skal være så lett tilgjengelig som mulig – du skal ikke måtte lete for å finne fram. Tydelig og solid dokumentasjon er positivt for de som bruker produktene.

For oss er det dessuten viktig å sørge for at dokumentasjonen til enhver tid er korrekt og fullstendig. Det skjer stadig endringer og krav om at flere og flere stoffer må sjekkes, og det er veldig bra, slik at både vi og kundene får enda bedre kunnskap om produkters miljømessige fotavtrykk.

« GLAVA forplikter seg gjennom sertifisering i henhold til internasjonal standard NS-EN ISO 14001, å arbeide kontinuerlig for målbare og varige miljøforbedringer på de områder innen virksomheten som påvirker det ytre miljøet. GLAVAs produksjonspartnere og leverandører skal bidra til et bærekraftig ytre miljø. »
Fra GLAVAs miljøpolitikk

Stadig skjerping av krav

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon av byggevarer, ikke minst i forhold til bærekraft. Noen krav kommer fra markedet, og noen krav kommer fra myndighetene. Byggtjeneste vil sørge for veiledning og oppfølging av kunder som har mangelfull dokumentasjon i NOBB.

TIL TOPPEN