Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer


Nye Horten videregående skole står klar høsten 2019, miljøvennlig og BREEAM-sertifisert. Bilde: LINK Arkitektur.

Bankene krever grønne bygg

– Snart vil ikke bankene gi lån dersom ikke bygget er dokumentert miljøvennlig, tror Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse. En miljøsertifisering som BREEAM er veien å gå for framoverlente byggherrer.

Det er store endringer på gang i byggenæringen og endringene vil skje raskt. Grønn Byggallianse forvalter Norges viktigste internasjonale sertifisering for miljøvennlige bygg, BREEAM-NOR. Daglig leder Katharina Bramslev er ikke i tvil om at denne miljødokumentasjonen er helt nødvendig i framtiden:

Klimatiltak haster
– Klima er høyere på dagsorden enn noen gang, både med et stortingsvedtak som sier vi skal ha klimanøytralitet i 2050, og med Paris-avtalen. Men skal vi klare togradersmålet, eller helst 1,5, må vi skynde oss enda mer, tror Bramslev. Hun forteller at de som er opptatt av risiko, bankene, reagerer raskt på endringene i samfunnet. Bankene ser at grønne miljøbygg gir lavere risiko, og har begynt å tilby gunstige, grønne lån for bygg med miljøtiltak.

Finans Norges stiller strenge miljøkrav
Katharina Bramslev minner også om Finans Norges veikart som kom våren 2018. Kartet er klar tale: Finans Norge anbefaler helt klare bransjespesifikke krav til bank, skadeforsikring og investeringer. som for eksempel: Still krav til klima i lån, bolig og næringsbygg.

Nå i november inviterer Finans Norge og Grønn Byggallianse til et forum for byggeiere og banker for at byggeiere skal vite hva som kommer fra bankene og at bankene på sin side skal vite hvordan de skal formulerer kravene til byggeierne. – Slik at de vet hvor lang byggeier er kommet og hva som er realistiske krav å stille, sier Katharina Bramslev.


Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse tror byggherrene kommer til å bli enda mer opptatt av miljø framover. – Mange vil søke BREEAM for å bevise at de har gjort de miljøtiltakene de sier de skal gjøre. Foto: Inge Trondsen, Studio Design

BREEAM gir dokumentasjon
Alle vil være miljøvennlige. Men ikke alle står løpet ut og ikke alle sørger for dokumentasjon på at de har gjort de miljøtiltakene de har sagt de skal gjøre. BREEAM dokumentere at bygget er grønt.

Norge ligger på topp når det gjelder etterspørsel etter grønne bygg. Fordi det er det rette å gjøre, forteller Bramslev. BREEAM dekker ni områder og er en helhetlig vurdering, ikke bare energiklasse A, eller bare inneklima. Det er også ulike sertifiseringsnivåer slik at det trigger konkurranseinstinktet. – Byggeiere konkurrerer i å bli best, sier Bramslev.

Finn rett miljøvennlig produkt med ECOproduct
ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper av en tredjepart. Dermed er ECOproduct det du trenger for å finne rett produkt til prosjektet. Databasen ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering.

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Rundt 130 bygg er BREEAM-sertifisert i Norge og ytterligere 300 bygg er registrert.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Om ECOproduct

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet. ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen. ECOproduct benyttes som krav til materialvalg for BREEAM-NOR sertifisering. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer