Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

ByggDok

ByggDok, et digitalt verktøy som ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjon.

ByggDok sørger for at proffkunder, boligprodusenter og små/mellomstore entreprenører får all nødvendig dokumentasjon automatisk lagret og distribuert til ulike prosjekter. Tjenesten samler inn dokumentasjon fortløpende basert på innkjøp til prosjektet, og systematiserer relevant dokumentasjon til de ulike stadiene i byggeprosjektet. Når prosjektet skal overleveres lager ByggDok sluttdokumentasjon for hele bygget.

Inkludert i ByggDok har du tilgang til Nordens største stoffkartotek fra EcoOnline, ByggArchive.  ByggArchive er et digitalt stoffkartotek med informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak for kjemikalier. ByggArchive er utformet etter myndighetenes krav til elektronisk stoffkartotek. ByggDok oppretter automatisk stoffkartotek for byggeplassen i ByggArchive. Stoffkartoteket holdes løpende oppdatert gjennom hele byggeperioden.

Du får tilgang til ByggDok hos din lokale forhandler.

Byggdok
nobb_generelt_montasje
scanning_produkter_1-312×170
Byggdok

Sikkerhetsdatablad/ HMS-datablad

ByggDok oppretter et stoffkartotek for prosjektet/byggeplassen i ByggArchive og holder det løpende oppdatert gjennom hele byggeprosessen. Med ByggArchive er du i stand til å kartlegge kjemikaliebruk, vurdere risiko, iverksette tiltak og dele/hente ut informasjon uavhengig av tid og sted.

nobb_generelt_montasje

FDV, ytelseserklæring og produktdatablad

ByggDok henter all produktinformasjon fra NOBB. Et filter hjelper deg til å velge alle varer eller bare de varene som krever FDV-dokumentasjon. Du kan også lage en risikoanalyse på prosjektet, og du kan samle all dokumentasjon fra alle underleverandørene dine.

scanning_produkter_1-312×170

Bildedokumentasjon og skanner

Utover å hente ned informasjon fra NOBB i ByggDok, kan du ta bilder av ulike faser i byggeprosjektet og laste opp til ditt prosjekt. I tillegg finnes en skannerfunksjon der man via telefonens kamera kan skanne en vare og legge den til i prosjektet.

Med ByggDok er vårt mål å redusere tiden som brukes av våre kunder på innsamling av produktdokumentasjon fra 4 timer til 20 minutter.

Arve Solheim, Kvalitetssjef i Mestergruppen

ByggDok samler dokumentasjonen og oppretter stoffkartotek på ditt prosjekt, vil du vite mer?

Kontakt meg om ByggDok

Tusen takk for din interesse for ByggDok. Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig.

Det er mange fordeler med å bruke ByggDok - her er de viktigste.

bt-ikoner-312x170_effektivitet

Økt effektivitet

Å dokumentere produkter som inngår i et byggeprosjekt oppleves av mange som svært tidkrevende. Dette utføres derfor ofte først når prosjektet er avsluttet eller ved overlevering. Med ByggDok løses dette automatisk underveis. Du sparer tid, og øker effektiviteten din ved å kunne gå videre med andre oppdrag, mens ByggDok dokumenterer jobben for deg.

bt-ikoner-312x170_profesjonalitet

Økt profesjonalitet

Ved overlevering vil du kunne gi et oversiktlig dokument til din kunde som viser arbeidet og dokumentasjonen på de varene som er benyttet, som ivaretar hans informasjonsbehov. Om firmaet er et enkeltmannsforetak eller en mellomstor entreprenør, så vil ByggDok kunne levere like godt for de små og mellomstore prosjektene.

bt-ikoner-312x170_preferert

Gjenkjøp og referanser

I ByggDok er det firmaet som utfører oppdraget som står som avsender. I praksis betyr det at dersom din kunde trenger ytterligere hjelp eller har noen spørsmål, så vil det være din kontaktinformasjon som han har tilgjengelig. Dette vil kunne gi deg fremtidige gjenkjøp og lojale kunder som vil kunne henvise til deg.

ByggDok lager sluttdokumentasjon til dine prosjekter gjennom fire enkle steg:

byggdok5_2_1

Planlegging

I det øyeblikk du har fått tildelt et nytt oppdrag, opprettes et prosjekt i ByggDok hvor alle innkjøp vil bli registert, samt en prosjektid. Du velger selv hva prosjektet skal hete.

byggdok5_2_2

Innkjøp

Når du gjennomfører innkjøpene, uavhengig av om det er i fysisk butikk eller nettbutikk , vil ByggDok registere innkjøpene til rett prosjekt.

byggdok5_2_3

Bygging

Under bygging vil du kunne hente frem relevant informasjon for byggeplass som helse, miljø og sikkerhet. ByggDok systematiserer informasjonen ut i fra hvor du er i byggefasen.

byggdok5_2_4

Overlevering

Når oppdraget er ferdig, vil ByggDok automatisk generere sluttdokumentasjon i en mal tilpasset prosjektet. Informasjonen sendes elektronisk til Boligmappa.no, eller som vedlegg i mail.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som formidler ByggDok, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

ECOproduct – byggevarenes faktiske miljøegenskaperVurdering av byggevarens miljøegenskaper som brukes i BREEAM-NOR.
Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
Byggenormserien – Byggtjeneste PortalenKomplett regelverk for byggenæringen.
NOBB Leverandør – registrer dine varer i NOBBEn markedsførings- og distribusjonskanal for hele byggenæringen.
NOBB Kontrakt – håndtering av leverandøravtalerSikrer korrekte rabatter og priser mellom handel og leverandører.
hermetegn

ByggDok lar meg bruke tiden på det jeg egentlig har lyst å drive med, og det er jo å snekre…

Med den nye løsningen kommer også kun relevant dokumentasjon for boligeier frem ved hjelp av filtret, det sparer oss også for masse tid. Og ved et tastetrykk har jeg sendt det over til Boligmappa.no, enklere kan det jo ikke gjøres!

Byggmester Sveinung Gjønnes AS