Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Byggkatalogen

Dokumentasjon på byggevarer kan være vanskelig å finne under planlegging, bygging eller drift. Byggkatalogen fra Byggtjeneste er tilgjengelig i Byggtjeneste Portalen, den henter innholdet fra NOBB databasen (Norsk Byggvarebase). NOBB er bransjestandarden for produktdata og byggenæringens felles informasjons- og produktportal.

Byggkatalogen fra Byggtjeneste kan hjelpe deg med å:

  • Finne oppdatert dokumentasjon på byggevarer direkte fra leverandøren
  • Finne produkt- og miljøbilder av varen
  • Finne beskrivelser, logistikktdata og tekniske egenskaper
  • Finne erstatningsvarer som passer dine behov
  • Etterlyse relevant dokumentasjon direkte til leverandøren

Kjenner du deg igjen i en eller flere av nevnte utfordringer, er Byggkatalogen løsningen for deg og dine kolleger.

byggkatalogen04-312×170
byggkatalogen03-312×170
ByggDok-produktbilde-web
byggkatalogen04-312×170

Effektive arbeidsprosesser

Byggkatalogen effektiviserer din hverdag ved å tilby produktsøk på byggevarer. Innholdet hentes fra Norsk Byggevarebase (NOBB), databasen oppdateres av leverandørene og er samme grunnlag som f.eks byggevarehandelen benytter. Byggkatalogen gir deg nøytrale søk på tvers av alle leverandører og byggevarebutikker, og du slipper å lete etter informasjon på ulike nettsider.

byggkatalogen03-312×170

Alltid oppdatert med det siste

Byggkatalogen gir deg tilgang til oppdatert informasjon om de ulike byggevarenes tekniske egenskaper. I tillegg inneholder katalogen øvrig relevant dokumentasjon knyttet til varen der dette finnes, som f.eks. sikkerhetsdatablad og FDV-dokumentasjon, tekniske godkjenninger, sertifikater og monteringsanvisninger.

ByggDok-produktbilde-web

Høyoppløselige produkt- og miljøbilder

Produkt- og miljøbilder blir lastet opp i databasen av leverandørene og de må følge strenge krav fra en samlet bransje. Bildene er i et høyoppløselig format slik at man kan laste dem ned og benytte dem i forbindelse med beskrivelser i et prosjekt. Ofte er det mange miljøbiler tilgjengelig på en vare.

«Det med å skaffe oversikt over godkjente produkter er vesentlig. Fint å ha det lett tilgjengelig. Det ser jeg er nyttig med Byggkatalogen. Jeg ser det er en viktig del»

Brukerundersøkelse 2016

Effektiviser arbeidsprosessen med enkel tilgang til byggevarer med dokumentasjon. Prøv oss gratis!

Opprett prøveabonnement

Det er mange fordeler med å bruke Byggkatalogen - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_effektiv_prosess_2

Kvalitetssikret vareinformasjon

Det er leverandøren selv som legger inn og kvalitetssikrer informasjonen utfra en standardisert mal for bransjen. Slik kan du hele tiden være sikker på å få førstehåndsinformasjonen direkte fra leverandøren selv.

bt-ikoner-312x170_relevant_informasjon

Byggenæringens informasjonshub

Produktdata i NOBB er varens digitale tvilling og informasjonshuben for byggenæringen. NOBB er et bransjeinitiativ som skal sørge for mer effektiv og enfoldig informasjonsflyt mellom alle aktører i byggebransjen. Informasjonen i NOBB eksporteres ut til mange IT-systemer i byggenæringen og er bransjestandarden for varehandelen i Norge.

bt-ikoner-312x170_felles_digialt_sprak

Ett felles digitalt språk for byggenæringen

Gjennom Norsk Byggevarebase (NOBB) sikres det at all informasjon man finner i Byggkatalogen er standardisert og alltid oppdatert. Informasjonen i databasen er strukturert etter alle europeiske standarder for å kunne tilpasse seg morgendagens digitale hverdag.

Byggkatalogen er en av fem produkter du har tilgang til som kunde av Byggtjeneste Portalen

produktikoner_byggnorm_5

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. Enkle søk i Byggtjeneste Portalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

produktikoner_pbl_5

PBL for praktikere

PBL for praktikere inneholder kommentarer og konkrete eksempler til paragrafer i tillegg til utdypende problemstillinger utgitt som emner. Pbl for praktikere gir alle brukere av plan- og bygningsloven en oversiktlig og enkel innføring i hva loven betyr i praksis.

produktikoner_planserien_5

Planserien

Planserien er et unikt oppslagsverk som tilbyr praktisk anvendelse av plan- og bygningsloven i lys av sektorlovene. Planserien består av kommentarer til paragrafene i sektorlovene presentert på en oversiktlig side, og emner knyttet til ulike temaer i arealplanlegging.

produktikoner_ecopord_5

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for riktige miljøvalg, og den eneste som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker Byggkatalogen og øvrige produkter i Byggtjeneste Portalen, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger.