Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

ECOproduct inneholder byggevarer med miljøvurdering

Å finne byggevarer er ikke vanskelig, men vet du hvor miljøvennlige de er? Og hvordan kan man sette de opp mot hverandre for å sammenlikne de? Det er her ECOproduct kommer inn.

ECOproduct er en database med byggevarer som har gått gjennom en metode utviklet av Grønn Byggallianse. Metoden benyttes til å beregne produktets sanne klima- og miljøbelastning innen inneklima, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Desto lavere poengsum, desto bedre miljøprofil, og de beste merkes med grønne symbol.

I et prosjekt er det viktig at funksjonskrav i byggteknisk forskrift (TEK17) oppfylles. Ved grønt symbol på innhold av helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljø er det er forsikring om at §§ 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer og 13-1. Generelle krav til ventilasjon er oppfylt.

Grunnlaget for vurderingen i ECOproduct er hentet produktets EDP som gis ut av EPD-Norge.

Symbolikken i ECOproduct er enkel og rask å forstå, du må ikke dykke ned i masse tall for å finne produktet som passer best til ditt prosjekt.

Oppnå flere BREEAM-NOR poeng med ECOproduct

Byggverk som skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR, vil en vurdering i ECOproduct kunne dokumentere at byggevarene som benyttes oppfyller sunne klima- og miljøkrav. Jobber du med prosjekter som er knyttet til BREEAM-NOR, gir bruk av ECOproduct opptil to poeng innen materialvalg hvis du henter minst 15 produkter fra databasen.

ECOproduct er en del av Byggtjeneste Portalen.

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer