Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

ECOproduct miljøsertifiserer dine produkter

Dine kunder leter alltid etter produkter med en miljøprofil som passer prosjektet de jobber med. Nå kan du hjelpe de med å velge dine produkter.

ECOproduct er en miljøvurdering av klima- og miljøbelastningen for ditt produkt. Grunnlaget for vurderingen kommer fra produktets EPD. Produktene blir tildelt karakterer innen miljøområdene inneklima, innhold av helse og miljøfarlige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt.

Les mer om EPD

ECOproduct er også en database som gjør det enkelt for arkitekter og entreprenører å sammenlikne produkter utfra behovene i akkurat det prosjektet de jobber med.

Skal du levere byggevarer til et BREEAM-NOR-prosjekt og har behov for dokumentasjon i ECOproduct?

Ta kontakt og du vil i løpet av kort tid få avdekket om byggevaren oppfyller krav til å samle poeng i BREEAM-NOR.

En miljøvurdering i ECOproduct dokumenterer miljøytelsen for dine byggevarer og gir deg svaret på om kravene i MAT01 oppfylles. I tillegg får du dokumentert om byggevarene oppfyller kravene på A20-listen og HEA09

Metodebeskrivelse for ECOproduct

Slik får du dine produkter vurdert i ECOproduct

Skal du levere en byggevare til et miljøprosjekt og har krav om at den skal vurderes i ECOproduct?
En miljøvurdering i ECOproduct dokumenterer miljøytelsen for din byggevare, og gir deg svaret på om kravene i MAT01, A20-listen og HEA09 oppfylles.
En vurdering av et produkt medfører noe jobb, en jobb du kan få Byggtjeneste til å utføre for deg, eller du kan delta mye selv.

 

Ekspresspakken

Byggtjeneste utfører vurderingen av produktet så raskt som mulig uten at du må bruke tid på å sette deg inn i hvordan dette gjøres.

Gjennomføring av oppdraget

 • Vurderingen utføres så raskt som overhode mulig.

Byggtjeneste utfører:

 • Innhenting av EDP
 • Utregning av grunnlag for vurderingen
 • Sammensetning av dokumentasjon
 • Publisering av dokumentasjon i ECOproduct og i NOBB

Du utfører:

 • Gjøre dokumentasjonen tilgjengelig
 • Godkjenner gjennomført oppdrag

Pris per produkt 23 400,-

 

Gjør det selv-pakken

Du kan utarbeide vurderingen på egenhånd, Byggtjeneste står for selve vurderingen.

Gjennomføringen av oppdraget

 • Oppdraget settes i køen for å få produkter vurdert i ECOproduct.

Byggtjeneste utfører:

 • Utregning av grunnlag for vurderingen
 • Sammensetning av dokumentasjon

Du utfører:

 • Innhenting av nødvendig dokumentasjon
 • Oversender dokumentasjon til Byggtjeneste
 • Publiserer vurderingen i ECOproduct og i NOBB

Pris per produkt 7 500,-

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer