Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Oppnå «Beste nordiske praksis» ved å benytte ECOproduct ved miljøvurdering av byggevarer

Stadig flere byggherrer ønsker å velge miljøvennlige byggevarer, men er ofte usikre på hvilke nivåer man skal legge seg på når krav skal spesifiseres. Noen byggevarer har høye klimabelastninger, andre lave. For å kunne fastsette byggevarers miljø- og klimaytelse har byggenæringen behov for tilstrekkelig kjennskap innen de viktigste miljøområdene.

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske myndighetskrav.

ECOproduct vurderer byggevarens miljøegenskaper etter disse indikatorene:
•    klimagassutslipp
•    ressurser
•    helse- og miljøfarlige stoffer
•    emisjoner til innemiljø

Produsenter som får sine byggevarer vurdert i ECOproduct får vurdert miljøbelastningen til en byggevare på en objektiv måte, og miljøbevisste utbyggere, arkitekter og entreprenører får gjort riktige miljøvennlige produktvalg i en byggeprosess. Byggherrer med ambisjoner om et BREEAM-NOR-sertifisert bygg, har det underlaget de trenger for å oppnå det.

Felles nordiske kriterier for miljøvennlige materialer
Norwegian Green Building Council (NGBC) har i samarbeid med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island, lansert en veileder som gjør det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg. Veilederen «Nordic Guide to Sustainable Materials» kommer med forslag til konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. De tre nivåene er «Godt ambisjonsnivå», «Høyt ambisjonsnivå» og «Beste nordiske praksis».
Det er opp til byggherren hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

Veilederen benytter de samme indikatorene som ECOproduct og dersom ECOproduct benyttes vil byggherren oppnå beste ambisjonsnivå, altså «Beste nordiske praksis».

Pressemelding fra Norwegian Green Building Council

Hva er BREEAM-NOR?

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer