Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Grunnpakke regelverk for saksbehandlere

En forenklet utgave av Byggenormserien.

Hva er Grunnpakke regelverk?

Grunnpakke regelverk dekker de viktigste emnene innen Plan- og bygningsloven, forskrifter og veiledninger som en byggesaksbehandler må ha tilgjengelig i sitt arbeid. Grunnpakke regelverk kommer i papirversjon, men er også tilgjengelig digitalt gjennom Byggenormserien i Byggtjeneste Portalen.

 

Her finner du et utdrag av hva Grunnpakke regelverk dekker:

 • Byggesaksforskriften og veiledningen til forskriften 
 • Byggtekniskforskrift, og veiledning til forskriften
 • Veiledning: Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk og byggevareforordningen
 • Veiledning: Grad av utnytting
 • Veileder om uavhengig kontroll
 • Temaveiledning: Tilsyn
 • Temaveiledning: Tilsyn energi
 • Temaveiledning: Universell utforming
 • Utbygging i fareområder
 • Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak

 

Inkludert i Grunnpakke regelverk ligger også Byggtjeneste Portalen. 

Byggtjeneste Portalen er et digitalt verktøy der vi har samlet hele regelverket, så du oppnår en mer effektiv arbeidshverdag som saksbehandler. Her finner du også historisk arkiv knyttet til plan- og bygningsloven som går helt tilbake til 1924.

Som bruker av Byggtjeneste Portalen vil du erfare at hverdagen blir enklere og mer effektiv. Dette er et digitalt skrivebord som har egenskapene:

 • Søk-basert navigasjon
 • Digital markeringspenn (egne notater direkte i paragrafene)
 • Oppdateres kontinuerlig
 • Varslinger på e-post ved endring i regelverket
 • En database for valg av miljøvennlige byggevarer
 • Norges største database for produktdokumentasjon og bilder

 

Et 1-bruker abonnement på Byggtjeneste Portalen inkludert Grunnpakke regelverk på papir koster 5935 kr + mva.  Dette er et årsabonnement der Portalen oppdateres fortløpende og papirutgaven oppdateres to ganger i året. 

 

 

Fyll inn din kontaktinformasjon