Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Ingen BIM uten ett felles digitalt språk

 

Byggtjeneste leverer informasjon til byggenæringen, og setter standarden for transaksjon i hele verdikjeden.  For at bruken av BIM skal realiseres gjennom hele verdikjeden, må produktdata utvides med relevante generiske egenskaper som tilpasses ulike verktøy og modeller. Byggtjeneste leder an dette arbeidet sammen med varedatabasene EFO (elektro) og NRF (VA/VVS) i det norske markedet.

Produktdata til BIM kort oppsummert:

•             Byggtjeneste har tatt en aktiv rolle i forvaltningen av egenskaper og verdier til bruk i BIM
•             Egenskaper vil bli åpent og tilgjengelig for hele verdikjeden gjennom ETIM og BSDD
•             Fleksibel løsning for administrasjon av strukturer, egenskapssett og regelverk

For at det skal være mulig å gjennomføre et byggeprosjekt som er tro mot BIM i hele prosessen må dagens produktdata utvides med relevante generiske egenskaper.  I dag preges bygningsmodellene av flotte 3D illustrasjoner, men de mangler «I’en» i BIM som står for «information». Byggtjeneste har tatt eierskap til utvikling av egenskapsdatabase innen bygg som vil være pilaren for det digitale språket i byggenæringen. Dette gjøres i tett samarbeid med VA/VVS og elektro.

Struktur og datakvalitet
Struktur og datakvalitet helt avgjørende for av produktdataene skal kunne innfri de ulike behovene gjennom hele verdikjeden, og ved integrasjoner til 3.parts systemer. Byggtjeneste har valgt å fokusere på ETIM som er en internasjonal standard for standardisering. I Norge har Elektro (EFO) det overordnede eierskapet til ETIM standarden og Byggtjeneste har sektoransvaret for bygg. Dette er en internasjonal godkjent standard som er i bruk i flere land i dag. Gjennom ETIM er fagområdene Elektro, VVS og Bygg samlet i et samarbeid om produktegenskaper. Det er også en kobling mot BSDD i et en-til-en forhold.

Norsk Byggevarebase, NOBB
Byggtjeneste vil sikre kvalitet og fremdrift i utvikling og oppdatering av egenskaper gjennom Norsk Byggevarebase (NOBB). Norsk Byggevarebase eies og forvaltes av Byggtjeneste og er byggevarebransjens produktdatabase og informasjonshub. Norsk Byggevarebase følger et etablert regelverk som er definert av bransjens Standardiseringsutvalg, og Kvalitetsforum som et kontrollorgan. Egenskapsverdiene vil inngå i varegodkjenning, og en del av NOBB regelverket.

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer