Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Få hjelp med PIM

– Du trenger PIM. PIM er helt avgjørende for å overleve i morgendagens konkurranse, mener Einar Augedal i Bluestone PIM. Han peker på at PIM er nødvendig for at vareeiere skal få fullt utbytte av NOBB.

Du trenger PIM, og du trenger mest sannsynlig hjelp til å få det til. Flere leverandører har gode råd:

– Digitalisering av produktinformasjon, det å skape de digitale tvillingene av produktene du leverer, er helt avgjørende for å overleve i morgendagens konkurranse, mener Einar Augedal. Han leder Bluestone PIM og har nyhetene han mener byggebransjen trenger:

Basert på API-økonomi

– Byggevarebransjen går gjennom store forandringer om dagen, akkurat som andre bransjer. Digital informasjon blir viktigere og viktigere og påvirker hvordan man selger og interagerer med hverandre. Løsningene vi leverer får stor påvirkning på hvordan man strukturerer verdikjeden, mener Augedal.

Bluestone leverer software som tar NOBB-data til nye høyder. I alle fall i følge den globale aktørens daglige leder: – Vi har en helt ny plattform som vi ruller ut i disse dagen, bygget slik at den støtter opp under API-økonomien, forteller Augedal og understreker at dette er helt nødvendig i dag.

Klare for et globalt marked

Bluestone slo seg i vår sammen med WebOn og har har i flere år jobbet med å lage software som gjør produktinformasjon tilgjengelig i ulike kanaler.

– Vi jobber mer mer og mer med byggevarebransjen. Både med bedrifter som driver med salg som Carlsen Fritzøe men også de som driver produksjon som Isola, forteller Augedal.

Nå er de ute med det Augedal kaller tredje generasjons løsninger for digital samhandling. Einar Augedal ber vareeiere kjenne sin digitale besøkelsestid. Rett og slett for å overleve.

Tilbyr ETIM-utvidelse
Therese Boger, kunderådgiver i Avensia er enig i at man trenger PIM, og at det finnes gode løsninger:
– Det siste året har vi fordypet oss i byggebransjen for å se på hva slags utfordringer som er spesifikke for den, forteller Boger.
Avensia tilbyr PIM gjennom inRiver og har nå bygd inn en ETIM-utvidelse. Den gjør det mulig å få alle feltene fra ETIM-standarden inn i PIM-modellen. Man laster inn ETIM-standarden, velger ETIM-klasser og grupper som passer for seg.
–Vipps har man en rekke felter med gyldige ETIM-koder, enheter og verdier som en utvidelse av basis PIM-en. Det er helt automagisk, smiler Therese Boger.

– Det er klart dette er veldig verdifullt både for kunder og leverandører i byggebransjen, som slipper å kode alle spesifikasjonene. Det blir fri flyt av informasjon og dessuten sikrer du at du hele tiden følger det som er standard. Du kan lett bytte versjon av ETIM-standarden.
Dette er en utrolig kul løsning, poengterer Boger.

 
Therese Boger i Avensia hjelper til med PIM-magi.

Pdf-generator
En oppdatert nyhet fra Avensia er en ny generasjon av PDF-generatoren – denne gangen for skyversjonen av inRiver. Den setter opp malverket og henter inn informasjon fra ulike steder i PIM. Deretter skaper den automatisk ulike dokument som for eksempel ytelseserklæring, sikkerhetsdatablad eller produktdatablad.

– Her kan du få generatoren til å lage dokumentene på det språket du vil. Og det kan automatisk pushes ut i alle kanaler. Det er helt fantastisk, understreker Therese Boger i Avensia.

Viktig med standardisering
Hjelp til din egen PIM/MDM kan du også få i fra C4 Contexture. De brenner for standardisering:
– Det er viktig at bransjen gjør det enklere å håndtere produktegenskaper og enes om standardiserte verdier der det går, mener kunderådgiver Ståle Røste Moe i C4 Contexture. Derfor utvikler C4 verktøyet kontinuerlig og hjelper kundene slik at det blir samsvar mellom verdiene og hvordan disse vises i de ulike markedskanalene.

Verktøy og prosjektledelse går hånd i hånd
– Vi har jobbet med dette fagområdet i snart 20 år og kontinuerlig justert løsningen etter de markedskravene og behovene kundene har. Vi jobber med ulike typer av ustrukturert produktinformasjon, forteller kunderådgiver Ståle Røste Moe, som mener C4 Contexture er en av få aktører som håndterer ETIM-regelverket fullt ut.

 

 


Ståle Moe i C4 Contexture brenner for standardisering i byggebransjen.

Trenger du hjelp til å integrere NOBB med datasystemet ditt?
NOBB Integrasjon overfører data sømløst fra NOBB og til ditt datasystem. NOBB Integrasjon er allerede fullt integrert i mange dataløsninger som benyttes av våre kunder i hele verdikjeden.
Les mer om NOBB integrasjon.

Se foredrag fra NOBB-konferansen 2018

FAKTA:

PIM
Product Information Management (PIM), dreiser seg om programvare og prosesser for håndtering av den produktinformasjonen som er nødvendig for å markedsføre og selge produkter gjennom ulike kanaler, slik som websider, trykte kataloger, ERP-løsninger og dataoverføring til handelspartnere (for eksempel EDI).

API-økonomi
API-økonomi er et begrep som viser til den voksende økonomien for deling, overføring, videresalg og bruk av data og tjenester som flyter mellom programmer via applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API-er). API-ene eies eller drives gjerne av ulike aktører og blir gjort tilgjengelige for at vi skal kunne utnytte dem.

ETIM
ETIM Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innenfor Byggebransjen.
Elektro, VVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom sine respektive produktdatabaser EFO, NRF og NOBB.

ERP
ERP er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.

Se alle foredragene fra NOBB-konferansen 2018

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer