Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

NOBB Leverandør

Ved å registrere dine produkter i NOBB blir de tilgjengelige i byggebransjens felleskanal for produktdata som er laget av bransjen selv. Kvalitet på innhold i NOBB er et konkurranseparameter, og en forutsetning for salg og distribusjon av produktinformasjon i hele verdikjeden. All relevant vareinformasjon, egenskaper, produktdokumentasjon, bilder og kommersielt markedsmateriell struktureres og lagres slik at det blir enkelt tilgjengelig i NOBB.

Produktene registreres i et program kalt NOBB vareeier. Dette programmet sørger for å koble produktene til overføringen av informasjon mellom produsent/leverandør og resten av verdikjeden i byggenæringen.

leverandor1-312×170
frakt_forhandler-312×170
bg-3
leverandor1-312×170

Standardiserte og strukturerte produktdata

Produktdata registreres etter et fastlagt regelverk som er felles for hele byggenæringen. Informasjonen kvalitetssikres av Byggtjeneste før det blir godkjent.

 

frakt_forhandler-312×170

Størst og ledende på varedata og media

NOBB inneholder alle varer som selges i varehandelen i Norge. Databasen inneholder grunndata, bilder, dokumentasjon og egenskaper på 1 000 000 produkter.

bg-3

Kilden til handelen, BIM, PIM, Revit, ArchiCAD,+

NOBB distribuerer relevant informasjon til all software som ønsker å formidle og ta i bruk produktdata og markedsinformasjon. Gjennom NOBB blir produktdata gjort tilgjengelig i hele verdikjeden.

NOBB er en helt naturlig del av våre produkter. Det gir kundene våre informasjon av høy kvalitet, samtidig som det er med på å redusere kostnadene i hele verdikjeden.

Roy Kenneth Grundetjern, administrerende direktør i Huntonit

Visste du at du kan hente alle produktdata fra NOBB til ditt eget ERP-system? Lær mer om hvordan din bedrift kan forenkle informasjonsflyten.

Ja, jeg ønsker mer informasjon

Tusen takk for din interesse for NOBB for leverandører. Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig.

NOBB er laget av bransjen, for bransjen og dette gir fordeler som:

bt-ikoner-312x170_nar_ut-46

Når ut til alle i byggenæringen

Informasjonen registreres en gang på ett sted og videreformidles til alle aktører fortløpende. Dermed sikres korrekt informasjon i alle ledd til enhver tid. Produktinformasjonen i NOBB overføres elektronisk til kjedenes IT-systemer, og når dermed ut til sluttkunden via butikksystemer og nettbutikker.

bt-ikoner-312x170_nar_mange

Innholdet i NOBB benyttes av mange

Alle data overføres elektronisk til de som benytter innholdet i NOBB slik som alle norske byggevarekjeder, uavhengige byggevarebutikker, kalkulasjonsprogrammer, dokumentasjonsløsninger, nettbutikker, grossister, huskjeder, entreprenører og butikkjeder innen VA/VVS.

bt-ikoner-312x170_follow-40

Standardene etableres i NOBB

Bransjen samarbeider om standardisering av kvalitet og innhold. Et felles regelverk bestemt av bransjens standardiseringsutvalg ligger til grunn for informasjonen som registreres. Dette sikrer bedre samhandling og gjør det mulig å benytte elektronisk handel med stadig færre avvik mellom aktørene.

Informasjonen som legges inn i NOBB blir vist direkte til den som kjøper produktet

leverandor

Produktdata legges inn

Produsenten registrerer varen i NOBB gjennom NOBB vareeier. Bransjen har blitt enig om et felles regelverk og felles standardisering av informasjonen som legges inn. Logistikkdata slik som mål, vekt og GTIN (strekkode), markedstekster, egenskaper, varebeskrivelse, produktbilde og dokumentasjon legges inn.

justering

Produktdata godkjennes

Opplysningene for varen blir kvalitetssjekket av Byggtjeneste før varen blir godkjent. Så blir grunndata, bilder og dokumentasjon gjort tilgjengelig for våre bruker-kunder. De kan benytte våre webservice, eksporter eller NOBB.no for å hente ut informasjonen som de trenger.

3scan

Informasjon hentes ut

Mange byggevarebutikker er elektronisk koblet opp mot NOBB. De kan fortløpende laste ned all relevant informasjon om sine varer. Fordelen med NOBB er at man registrerer en vare en gang og så blir det gjort tilgjengelig for alle aktører. En felles kilde for all informasjon gir få feil og store besparelser for alle ledd.

integration

Godt opplegg for integrasjon

NOBB kan etablere integrasjon med både leverandørens og varehandelens IT-systemer. Dette gjør det mulig å oppdatere data automatisk slik at man sparer tid og sikrer korrekte data. Integrasjon kan etableres mot butikkdatasystemer (ERP), kalkulasjonsprogrammer, PIM-løsninger (API) og nettbutikker.

bg-3

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

Leverandører som er kunde i NOBB benytter ofte flere andre tjenester fra Byggtjeneste.

NOBB Kontrakt – håndtering av leverandøravtalerSikrer korrekte rabatter og priser mellom handel og leverandører.
ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
NOBB IntegrasjonSømløs overføring av produktdata fra NOBB.
NOBB SkannerEn app for skanning av strekkoder for å hente frem produktdata.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
Byggtjeneste FotoFototjeneste som gir proffe produktbilder som oppfyller bransjekravene.
hermetegn

NOBB-vareeier er mitt daglige verktøy

Systemet er logisk, systematisk, praktisk og gjør min hverdag enklere.
Ved innlogging om morgenen kan jeg raskt se om det er arbeid som trenger utbedring. Metodene for import av pakningsklasse, priser, bilder, dokumenter etc, via  Excel eller CSV, er meget effektivt, og gir en ryddig og strukturert oversikt. Gode rapportmuligheter. Tommel opp for NOBB fra meg.

Mona Helseth, NOBB-ansvarlig hos Essve Norge AS