Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

NOBB Miljødata

NOBB Miljødata møter dagens og fremtidens krav til klimagassregnskap på dine byggeprosjekter.

I produktets EPD (Enviromental Product Declaration) er det oppgitt produktets CO2 eq (CO2 ekvivalenter) i alle livsfaser for produktet. Disse verdiene oppgis som GWP-verdier (Global Warming Potential). Dataene er grunnlaget for å lage et klimagassregnskap, og formidles av NOBB Miljødata til dine systemer via et API.

Miljødataene kan benyttes på mange måter, alt etter hvilke behov du har i din bedrift:

  • Vise klimagassutslipp per produkt i en nettbutikk
  • Danne grunnlag for en klimagasskalkulator
  • Summere det totale klimagassutslippet i et byggeprosjekt

Med NOBB Miljødata har du et godt grunnlag for å møte myndighetskravene for klimagassregnskap på byggeprosjekter, både etter dagens krav og det som måtte komme i fremtiden.

byggkatalogen03-312×170
leverandor-312×170
all_info312x170
byggkatalogen03-312×170

Vi strukturerer eksisterende miljødata for deg

Vi innhenter og strukturer data som finnes i en EPD (Environmental Product Declaration). I hovedsak er det data knyttet il Klimagassutslipp i de ulike fasene til en byggevares livsløp, fra vugge til grav. Dataene vi innhenter er ihht. internasjonale standarder slik at vi enkelt kan knytte til oss flere kilder etter hvert som dette kommer.

leverandor-312×170

Vi kobler utslippsdataene til produktet i NOBB

Når EPD informasjonen er strukturert kobler vi klimagassutslippene til en unik og identifiserbar vare i NOBB. For at det skal bli enda enklere for datakonsumenten å ta i bruk har vi også regnet om utslippet på den enkelte vare ved å legge på en omregningsfaktor. Du slipper å bruke mange timer på å regne om hvor mange m3 det er i en plate for eksempel.

all_info312x170

Vi formidler dataene ut via våre API-tjenester

NOBB miljødata er nå klar til å tas i bruk. For at så mange ulike brukergrupper skal kunne benytte seg av våre data har vi valgt å tilgjengeliggjøre tjenesten kun via en av våre NOBB eksport tjenester. Dataene som formidles er en naturlig forlengelse av all annen data som finnes i databasen.

Vil du vite mer om NOBB Miljødata? Vi kontakter deg for en uforpliktende diskusjon.

Kontakt meg om NOBB Miljødata

Tusen takk for din interesse for NOBB Miljødata. Vi kontakter deg så raskt som mulig.

NOBB Miljødata er bygd på disse faktorene:

bt-ikoner-312x170_automatisering

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration eller miljødeklarasjon på norsk. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer produktets miljøprofil på en standardisert og objektiv måte. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

bt-ikoner-312x170_treffsikker

Hva er en GWP-verdi?

GWP står for Global Warming Potential eller Globalt oppvarmingspotensiale på norsk. Dette er et mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren.
GWP-verdiene angir akkumulert oppvarmingseffekt sammenlignet med effekten av karbondioksid over en valgt tidshorisont, gjerne mellom 20 og 500 år. GWP-verdiene benyttes til å regne om utslipp til CO2-ekvivalenter for ulike gasser, der CO2 utgjør størst utslipp.

bt-ikoner-312x170_tolkning

Hva er CO2 ekvivalenter?

CO2 ekvivalenter er en statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter. Alle utslipp kan da sammenlignes direkte fordi de får samme enhet.

Slik kommer du i gang med NOBB Miljødata

3scan

Ta kontakt med Byggtjeneste

For å komme i gang med NOBB Miljødata må du aller først ta kontakt med Byggtjeneste for å kartlegge videre fremdrift.

digital_infrastruktur

Opprette et kundeforhold

For å kunne hente ut miljødata vil Byggtjeneste sette opp et abonnement for eksport av data og et API-tjeneste for miljødata.

justering

Tilpasse eget system

Gjøre nødvendige tilpasninger i eget system for å kunne motta data via API. Dette utføres ofte av dine kollegaer innen IT.

byggebransjen

Ta i bruk miljødataene

Når du kan motta miljødataene må du lage de tjenestene i egne systemer for å kunne ta i bruk innholdet i NOBB Miljødata.