Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

NOBB - Norsk Byggevarebase

NOBB er byggenæringens felles informasjons- og produktportal. Her finner du produktdata og dokumentasjon – strukturert og standardisert. Med tjenesten NOBB har du tilgang til over 800 000 kvalitetssikrede varer med oppdaterte produktdata. Alle produktdata kan eksporteres og benyttes i eksterne dataløsninger.  På NOBB.no kan man enkelt søke og finne produktdata innenfor et bredt spekter, blant annet trelast, byggevarer, VA/VVS, maling, interiør, verktøy, jernvarer m.m. Med NOBB Skanner kan man finne mer informasjon om produktet man holder i hånden.

I NOBB registreres produktdata som grunndata, pris, miljø- og produktdokumentasjon, bilder og produktegenskaper.

Søk på enkeltprodukter i NOBB er tilgjengelig for alle bedrifter gjennom Åpen NOBB. Denne tjenesten er kostnadsfri, få tilgang lenger ned på siden.

leverandor1-312×170
leverandor-312×170
byggkatalogen03-312×170
leverandor1-312×170

Produktdata, din sterkeste konkurransekraft

Produktdata i NOBB, varens digitale tvilling gir synlighet og konkurransekraft i byggenæringen . Norsk Byggevarebase (NOBB)  dekker hele sortimentet som er relevant for byggenæringen, med alle tilgjengelige produktdata. Det er leverandørene som er ansvarlige for å sikre korrekt produktdata, og bredden i produktdataene dekker hele byggets livssløp.

 

leverandor-312×170

Produktdata: Grunn-/ logistikkdata og egenskaper

NOBB inneholder produkt og grunndata som pris, paknings- og logistikkinfo, produktdokumentasjon (FDV), egenskaper, sikkerhetsdatablad, monteringsanvisninger, miljødeklarasjoner, bilder m.m. som er lett tilgjengelig.

For handelen brukes også grunndata om varen for oppdatering av vareregister.

byggkatalogen03-312×170

Integrasjoner med hele verdikjeden i byggenæringen

Produktdata i NOBB er tilgjengelig via integrasjoner og webtjenester. Mange IT-systemer som benyttes av våre kunder er helintegrert med NOBB, og kan laste ned oppdateringer automatisk. Alle data fra NOBB kan enkelt eksporteres til flere ulike formater, eller lastes ned automatisk via webservices  og benyttes direkte i kundens IT-system.

NOBB er en helt naturlig del av våre produkter. Det gir kundene våre informasjon av høy kvalitet, samtidig som det er med på å redusere kostnadene i hele verdikjeden.

Roy Kenneth Grundetjern, administrerende direktør i Huntonit

ofa-illustration

Registrering Åpen NOBB

Åpen NOBB tilbyr gratis tilgang til enkeltsøk i Norges ledende produktdatabase for byggevarer.  Databasen inneholder detaljerte produktdata på over 1.000.000 kvalitetssikrede varer, innholdet vedlikeholdes av leverandørene og er under kontinuerlig utvikling for å ivareta dagens markedskrav.

Åpen NOBB benyttes av entreprenør, arkitekt, rådgiver eller andre som trenger oppdaterte produktdata. Byggtjeneste tilbyr også integrasjonstjenester.
Les mer om integrasjon.

Registrer ny bruker

Registrering

Registrer ny bruker og tilgang til åpen NOBB

Velg type virksomhet

Takk – din bruker er nå registrert.

Av sikkerhetsmessige hensyn har vi nå sendt deg en e-post for å bekrefte at vi har riktig adresse. For å fullføre prosessen følger du bekreftelseskoblingen i e-posten.

Velkommen som bruker av NOBB!

Du kan velge mellom tre forskjellige NOBB-abonnement

bt-ikoner-312x170_levandor

NOBB vareeier

Dette abonnementet benyttes av produsenter, leverandører og importører som skal registrere sine varer i NOBB-databasen. Varene registreres etter et felles regelverk som er fastsatt av bransjen.

bt-ikoner-312x170_produktinfo_bilder

Åpen NOBB

NOBB uten pris er åpen for alle som ønsker tilgang på produktinformasjon, produktbilder og dokumentasjon, slik som entreprenører, boligprodusenter eller arkitekter. Med brukernavn og passord får du tilgang til NOBB.no

bt-ikoner-312x170_produktinfo_bilder_pris

NOBB med pris

NOBB med pris benyttes av handelen som har et utsalgssted eller nettbutikk. Disse har behov for produktinformasjon og for et grunnlag til å kalkulere pris, enten i tilleggsavtalen NOBB-Kontrakt eller i eget ERP-system.

Det er mange fordeler med NOBB - her er de viktigste.

byggdok5_2_3

Byggenæringens informasjonshub

NOBB er Norges beste kilde for kvalitetssikret vareinformasjon innen produkter benyttet av byggenæringen. Innholdet i NOBB speiler bransjens behov og innholdet blir kontinuerlig tilpasset dagens og morgensdagens behov.

digital_infrastruktur

Ett felles digitalt språk

Informasjonen eller innholdet i NOBB er et resultat av mange års arbeid med standardisering på tvers av hele byggenæringen og sørger for at næringen har et felles digitalt språk. Alle må tilpasse seg men alle sparer også penger.

oppdatert

Alltid oppdatert med det siste

Innholdet i NOBB blir oppdatert av produsentene selv og kvalitetssikret av NOBB. At NOBB er oppdatert er viktig både for produsenten og for handelen, derfor er NOBB den beste kilden for oppdatert vareinformasjon.

byggebransjen

Av og for byggenæringen

NOBB er et bransjeinitiativ som skal sørge for mer effektiv og enfoldig informasjonsflyt mellom ulike alle aktører i byggebransjen. Hvilke opplysninger databasen skal inneholde er i stor grad styrt av behovet i markedet.

bg-3

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

Våre kunder i NOBB bruker det ofte i kombinasjon med flere andre tjenester fra Byggtjeneste.

NOBB SkannerEn app for skanning av strekkoder for å hente frem produktdata.
NOBB IntegrasjonSømløs overføring av produktdata fra NOBB.
NOBB Kontrakt – håndtering av leverandøravtalerSikrer korrekte rabatter og priser mellom handel og leverandører.
ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
ECOproduct – byggevarenes faktiske miljøegenskaperVurdering av byggevarens miljøegenskaper som brukes i BREEAM-NOR.
Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger
ProsjektDokFull kontroll gjennom hele prosjektet
PBL for praktikere – Byggtjeneste PortalenEt oppslagsverk for enklere å forstå plan- og bygningsloven.
Planserien – Byggtjeneste PortalenEt oppslagsverk som viser praktisk anvendelse av plan- og bygningsloven i lys av sektorlovene.
Byggtjeneste FotoFototjeneste som gir proffe produktbilder som oppfyller bransjekravene.
hermetegn

NOBB er viktig for oss

Artikkelregisteret til Tangen Trelast oppdateres raskt og enkelt via NOBB og NOBB-Kontrakt til vårt internsystem. Dette gjøres enkelt og systematisk og gir kontroll over siste oppdateringer på alle varer registrert i NOBB. Vi har til enhver tid enkel tilgang til riktig innkjøpspris og kalkyle ut mot kunden. Det er en fordel at hele kalkylen gjøres før integrering og kan kontrolleres før oppdatering utføres, dette gir en trygghetsfølelse i forhold til at vårt register stemmer 100%. At vi i tillegg har tilgang til nødvendig dokumentasjon på produktene via NOBB gjør systemet tilnærmet fullkomment. Vi har noen få varer fra leverandører som ikke er tilknyttet NOBB og merker hvor tungvint det er da man manuelt må vedlikeholde informasjon på disse varene. Vi vil neppe ta inn nye varer fra leverandører som ikke er inne i NOBB-systemet. Dette er et smart og effektivt system. Det er ofte bedre å bruke NOBB som oppslagsverk enn leverandørenes egne hjemmesider da fokuset er på varene alene og dokumentasjonen man letere etter er tilknyttet den varen man søker opp.

Truls Falkenberg i Tangen Trelast