Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

NOBB tilpasses ETIM og bSDD

Nye arbeidsprosesser som BIM, krever at eksisterende varestrukturer og informasjonsinnhold samkjøres med åpne internasjonale standarder.

For Byggtjeneste handler digitalisering om å gjøre produktinformasjon lettere tilgjengelig for byggenæringen. Denne informasjon skal bidra til verdiskapning i hele verdikjeden. Byggtjeneste leder derfor arbeidet med å koble egenskaper i bSDD mot ETIM og etablere en datastruktur som skal benyttes i NOBB, EFO og NRF databasene. 

 

NOBB, EFO og NRF er byggenæringens produkt- og informasjonsdatabaser. For å tilgjengeliggjøre all informasjon og data i nye arbeidsprosesser som for eksempel BIM, pågår det nå et møysommelig arbeid for å samkjøre eksisterende varestrukturer og informasjonsinnhold med de internasjonale anerkjente strukturene, ETIM og bSDD.

Målet er å skape en enhetlig forståelse for produktdata som kan brukes av hele bransjen, og på tvers av landegrenser. Vi løfter data ut av gammeldagse formater som PDF og gjør produktegenskaper søkbar som felt i databaser. Informasjon om produkter skal kunne deles sømløst og flyttes mellom datasystemer. Det vil, for eksempel være mulig å søk etter produkter med et gitt sett med egenskaper, og å overføre produktdata til BIM modeller samt skape integrerte tjeneste basert på informasjonen i produktdatabasene.

Byggtjeneste leder arbeidet for å koble egenskaper i bSDD mot ETIM, og etablere en datastruktur som skal benyttes i NOBB, samt EFO og NRF databasene. Arbeidet gjennomføres med en rekke ekspert-workshops i første halvdel av 2018. Hensikten er å samkjøre datasettene, og skape grunnlag for effektiv flyt av  produktdata som vil komme hele verdikjeden i byggebransjen til gode.

Om Byggtjeneste og standardisering

Byggtjeneste har en aktiv rolle i standardiseringsarbeidet som utføres i CEN442. I  CEN442 utarbeides det en standard for strukturering av produktdata (PDT=ProductDataTemplate), og en standard for hvordan organisere kvalitetssikring av produktegenskaper.  

I Norge og internasjonalt, har BuildingSmart tatt en rolle i organiseringen av samarbeid med Standard Norge. Byggtjeneste er medlem av både ETIM og BuidlingSmart, og deltar aktivt i begge organisasjonene sine fora og samarbeid.

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer