Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Offentlig saksbehandler

Få enkel og alltid oppdatert oversikt over det byggetekniske regelverket med tilgang på veiledninger og publikasjoner.

Alltid oppdatert

Hold deg oppdatert med relevante lover og forskrifter for plan- og byggesaksbehandling og veiledninger til forskriftene. Få tilgang til en komplett serie med temaveiledninger fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), departementale rundskriv samt produktgodkjenninger fra akkrediterte kontrollorganer. Enkel navigasjon effektiviserer researchen og reduserer tidsbruken. Trykksaken består av et abonnement som oppdateres fire ganger årlig. På Internett blir det oppdatert kontinuerlig.

 

 

Det digitale verktøyet er tilpasset den enkelte bruker, slik at brukeren har de publikasjonene som til enhver tid er mest relevant, i sitt eget «bibliotek». Det er enkelt å fjerne og legge til etter eget ønske. I abonnementet kan brukeren på en enkel måte be om å bli varslet pr. e-post ved endringer i regelverket, for alltid å kunne formidle oppdatert informasjon.

 

Features

  • Henvisningsparagrafer er linket til hverandre. Det gjør at man lett finner de paragrafene som er relatert til hverandre.
  • Endringer i paragraftekst finner man ved å bruke funksjonen «spor endringer». På denne måten har man oversikt over datospesifikk lovtekst.
  • Holder fagfolk oppdatert med det bygningstekniske regel-
    verket som bl.a. lover, forskrifter og veiledninger og med godkjennings- og kontrollordninger for byggevarer.
  • Digitaliserte historiske arkiv tilbake til 1924

«Enkel navigasjon effektiviserer researchen og reduserer tidsbruken. » 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer