Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Informasjon til byggenæringen

Har du noen gang tenkt på at uten Telenor stopper overføringen av data og kommunikasjon? At uten DNB stopper flyten av penger? Uten Byggtjeneste stopper strømmen av informasjon og vareflyten i byggenæringen – så viktig er Byggtjeneste for byggenæringen.

Markedsleder

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling.

 

BIM (Digitale informasjonsmodeller)

For at bruken av BIM skal realiseres, må produktdata utvides med relevante generiske egenskaper som tilpasses ulike verktøy og modeller. Byggtjeneste leder an i dette arbeidet sammen med varedatabasene EFO (elektro) og NRF (VA/VVS) i det norske markedet. Status kort oppsummert:

  • Byggtjeneste har tatt eierskap i forvaltningen av egenskaper og verdier til bruk i BIM.
  • Egenskaper vil bli åpent og tilgjengelig for hele verdikjeden gjennom ETIM og BSDD.
  • Fleksibel løsning for administrasjon av strukturer, egenskapssett og regelverk.

Les mer: Ingen BIM uten ett felles digitalt språk

 

Samhandling i nettverk

Norsk Byggtjeneste AS eies av handel og industri representert gjennom Byggevareindustriens forening, Virke Byggevarehandel og BGF-fondet. Byggtjeneste legger til rette for samhandling i nettverk i byggenæringen både gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen.

 

Effektivisering av byggenæringen

Byggtjenestes visjon er å effektivisere byggenæringen. Gjennom innovasjon og produktutvikling bidrar vi med tjenester som gjør at byggenæringen øker effektiviteten. Med Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjeneste Portalen som unike kilder til produktdata, informasjon og regelverket tilrettelegger Byggtjeneste for effektiv transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden.

Byggtjeneste lever opp til regelverket om personvernsforordringen (GDPR).
Les mer

 

 

Aktuelt og nyttig

Arkitekter kan enklere gjøre miljøvennlige materialvalg

Arkitekter får spesialtilgang til unik kilde for miljøvennlige materialvalg via avtale inngått med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer