Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

Planserien

Planarbeid kan være krevende og gir rom for mange tolkninger. Planserien er et praktisk verktøy for å forstå sektorlovers forhold til plan- og bygningsloven (Pbl).  Med tilgang til Planserien vil du kunne styrke og effektivisere arbeidsprosessene gjennom:

  • Sikre riktig tolkning av et komplekst og uklart regelverk
  • Huske alle detaljer rundt en planprosess
  • Innfri stadig økende krav til rask saksbehandling og overholdelse av tidsfrister
  • Alltid være oppdatert og à jour i forhold til stadige endringer i lovverket
  • Inneha nok kunnskap til å behandle problemstillinger som krever dypere faginnsikt
  • Lese seg opp på eksempler på hvordan loven er brukt tidligere

Kjenner du deg igjen i en eller flere av nevnte utfordringer kan et abonnement på Byggtjeneste Portalen være riktig for deg.

pbl_loven-312×170
pbl_paragraf-312×170
byggnorm_4-312×170
pbl_loven-312×170

Enklere å forstå

Utdyper forholdet mellom plan- og bygningsloven og sektorlovene. De mest relevante paragrafene i sektorlovene blir kommentert av en egen faggruppe med erfaring og faglig kompetanse fra departement, DiBK og jus.

pbl_paragraf-312×170

Raskere til målet

Effektiviserer arbeidsprosessen gjennom enklere søk og smarte teknikker. 

Økt kontroll og effektivitet gjennom egne sjekklister, enkelt søkegrensesnitt og mulighet til å skrive egne notater og markere tekst digitalt. 

byggnorm_4-312×170

Dybdeinnsikt

Emner til de paragrafene i plan- og bygningsloven som berører de ulike sektorlovene for arealplanlegging blir kommentert. Emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur med måten det er skrevet på og eksempler fra konkrete problemstillinger. 

«Dette er den beste sjekklisten jeg har i arealplanleggingen»

Saksbehandler i planavdelingen i kommune - Brukerundersøkelse 2016

Se hvordan du kan effektivisere arbeidsprosessene med enklere søk i Planserien, prøv oss gratis!

Opprett prøveabonnement

Det er mange fordeler med å bruke Planserien - her er de viktigste:

bt-ikoner-312x170_kunnskap

Skrevet av fagfolk

Innholdet i Planserien er skrevet av personer som selv arbeider med og har lang erfaring med tematikken, og som kan kommunisere den på en lettfattelig måte. En faggruppe bestående av representanter fra departement, Dibk, kommune og advokat kvalitetssikrer produktet og innhenter skribenter som er dyktige på hvert område.

bt-ikoner-312x170_tolkning

Digitale hjelpemidler

Enkelt brukergrensesnitt med nedtrekksmenyer, digital markeringspenn i flere farger for markering av tekst samt plass til egne notater gjør at man jobber smartere digitalt.

I tillegg får du en god søkemotor som hjelper deg med å finne riktig sted i loven.

bt-ikoner-312x170_kontroll

Alltid oppdatert

Planserien er ferskvare. Så snart det kommer en ny eller endret paragraf i lovene, vil kommentarene oppdateres og tilgjengeliggjøres så raskt som mulig. Du kan derfor stole på at informasjonen du legger til grunn for ditt arbeid, alltid er relevant.

Planserien er en av fem produkter du har tilgang til som kunde av Byggtjeneste Portalen

produktikoner_pbl_5

PBL for praktikere

PBL for praktikere inneholder kommentarer og konkrete eksempler til paragrafer i tillegg til utdypende problemstillinger utgitt som emner. Pbl for praktikere gir alle brukere av plan- og bygningsloven en oversiktlig og enkel innføring i hva loven betyr i praksis.

produktikoner_ecopord_5

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for dokumentasjon på miljøegenskaper og miljøvennlige materialvalg. ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

produktikoner_byggnorm_5

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. I tillegg til dagens regelverk har du også tilgang til historisk arkiv og endringer som er gjort i regelverk bakover i tid. Enkle søk i Byggtjeneste Portalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

produktikoner_byggkatalogen_5

Byggkatalogen

Med Byggkatalogen kan du finne varer som er relevant for byggenæringen. Produktdataene hentes fra NOBB-databasen og inneholder logistikkdata, produktbilder, tekniske egenskaper, sikkerhetsdatablad, FDV-dokumentasjon, tekniske godkjenninger, sertifikater og monteringsanvisninger. Effektiv søkeoptimalisering gir enkelt tilgang på produktdata.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste

De som bruker Planserien og øvrige produkter i Byggtjeneste Portalen, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger.
ByggDok – ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjonEn tjeneste tilpasset byggmestre, husprodusenter og entreprenører.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
hermetegn

Planavdelingens hovedarbeidsoppgaver er å behandle og gjennomføre private og kommunale reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven.  Ettersom vi er en liten avdeling, er jeg med i alle deler av planleggingsprosessene. Planserien er en nyttig informasjonskilde for å kunne huske på alle detaljer rundt en planprosess.

Arealplanlegger i kommune – Brukerundersøkelse 2016