Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

PBL for praktikere (demo)

PBL for praktikere fra Byggtjeneste er et verktøy som forenkler forståelsen av loven, og Plan- og bygningsloven (PBL) kan være krevende å lese og tolke. PBL for praktikere er  derfor et unikt verktøy som gjør arbeidsdagen enklere og gir en praktisk tilnærming til loven.

PBL for praktikere vil hjelpe deg med å:

  • Innfri stadig økende krav til rask saksbehandling og overholdelse av tidsfrister
  • Sørge for å alltid å være oppdatert og à jour i forhold til stadige endringer i lovverket
  • Skaffe nok kunnskap til å behandle problemstillinger som krever dypere faginnsikt
  • Viser konkrete eksempler på hvordan loven er brukt tidligere

PBL for praktikere en en av fem tjenester som inngår i Byggtjeneste Portalen. Med en felles innlogging har du tilgang til hele regelverket samlet, drøfting av emner og paragrafer og miljødatabasen ECOproduct. Les mer om Byggtjeneste Portalen her.

leverandor-312×170
leverandor1-312×170
byggkatalogen01-312×170
leverandor-312×170

Enklere å forstå loven

Kommentarer og forklaringer til paragrafene i plan- og bygningsloven, gjør det enkelt å forstå hva som egentlig menes i saker som kan være vanskelig å tolke.

leverandor1-312×170

Går i dybden

PBL for praktikere inneholder flere dyptgående emner om aktuelle og komplekse problemstillinger det kan være nyttig å sette seg nærmere inn i. Emnene skiller seg fra vanlig juridisk litteratur med sin enkle tilnærming og orientering mot konkrete eksempler.

byggkatalogen01-312×170

Raskere å finne svar

PBL for praktikere er laget for å løse en hektisk arbeidsdag der du raskt vil finne svar på det du leter etter. Gode søkemuligheter og enkle nedtrekksmenyer hjelper deg med å navigere raskere, samtidig som kommentarene hjelper deg å tolke og forstå lovverket.

Jeg er jo langt fra noen jurist, men må kunne henvise til riktige paragrafer i lovverket

Beathe Ditlefsen, Byggesaksbehandler i Lyngen kommune

Fri tilgang til emner og lovverket får du her

Takk for din interesse for PBL for Praktikere og Byggtjeneste Portalen. Vi vil gi deg tilgang til Byggtjeneste Portalen i løpet av XXXXXX.

Derfor bør du bruke PBL for praktikere

bt-ikoner-312x170_effektivitet

Skrevet av fagfolk

Innholdet i PBL for praktikere er skrevet av personer som selv arbeider med og har lang erfaring med tematikken, og som kan kommunisere den på en lettfattelig måte. En faggruppe bestående av representanter fra departement, Dibk, kommune og advokat kvalitetssikrer produktet og henter inn skribenter som er dyktige på hvert område.

bt-ikoner-312x170_tolkning

Alltid oppdatert

PBL for praktikere er ferskvare. Så snart det kommer en ny eller endret paragraf i loven, vil kommentarene oppdateres og tilgjengeliggjøres så raskt som mulig. Du kan derfor stole på at informasjonen du legger til grunn for ditt arbeid, alltid er relevant.

bt-ikoner-312x170_logistikk

Digitale teknikker

Enkelt brukergrensesnitt med nedtrekksmenyer, digital markeringspenn i flere farger for å markere tekst, samt plass til egne notater gjør at man jobber smartere digitalt.
I tillegg får du en god søkemotor som hjelper deg med å finne riktig sted i loven.

justering

Byggenormserien

Byggenormserien holder deg kontinuerlig oppdatert med siste versjon av det bygningstekniske regelverket, lover, forskrifter og veiledninger. I tillegg til dagens regelverk har du også tilgang til historisk arkiv og endringer som er gjort i dagens regelverk. Enkle søk i Byggtjeneste Portalen, gir raske svar på det du leter etter i regelverket.

1frakt

Planserien

ECOproduct – Et oppslagsverk som tilbyr en praktisk tilnærming til plan- og bygningsloven for alle som utfører oppgaver innen arealplanlegging og ressursforvaltning, samt tiltak for utbygning og vern.

tablet

Byggkatalogen

Produktdata på ulike byggevarer som har tekniske egenskaper, HMS- og FDV dokumentasjon, godkjenninger, sertifikater og monteringsanvisninger. Effektiv søkeoptimalisering gir enkelt tilgang på produktdata.

digital_infrastruktur

ECOproduct

ECOproduct – en metode og database for dokumentasjon på miljøegenskaper og miljøvennlige materialvalg. ECOproduct er den eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

Relaterte produkter fra Byggtjeneste:

De som benytter Byggtjeneste xxx, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

NOBB Norsk ByggevarebaseByggenæringens felles vareportal med relevant produktdata.
NOBB Leverandør – registrer dine varer i NOBBEn markedsførings- og distribusjonskanal for hele byggenæringen.
ECOproduct – byggevarenes faktiske miljøegenskaperVurdering av byggevarens miljøegenskaper som brukes i BREEAM-NOR.
NOBB IntegrasjonSømløs overføring av produktdata fra NOBB.
NOBB Kontrakt – håndtering av leverandøravtalerSikrer korrekte rabatter og priser mellom handel og leverandører.
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.

« – Det er enkelt å navigere seg frem til informasjon og det er mulig å legge inn egne notiser og markere den informasjonen du bruker mest. »

 

Beathe Ditlefsen, Byggesaksbehandler i Lyngen kommune