Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Godta Les mer

ProsjektDok

ProsjektDok er en tjeneste for entreprenører, byggherrer og arkitekter som ønsker kontroll og god oversikt over produktdokumentasjon og miljøprofil i et byggeprosjekt. ProsjektDok ivaretar dokumentasjonen i prosjektet, og mellom aktører. ProsjektDok oppleves derfor som en effektiviserende og kostnadsbesparende løsning, som er etterspurt og tilpasset behovene i næringen.

ProsjektDok gjør det enklere for entreprenøren å levere på lov- og markedskrav som stilles til miljø (BREEAM-NOR), kjemikalier (Stoffkartotek/EcoOnline) og FDV-dokumentasjon. Tjenesten løser entreprenørens behov for å dokumentere produktvalg i hvert enkelt prosjekt,  forvalter produktdokumentasjon gjennom byggeprosessen, fra planlegging til overlevering. ProsjektDok henter informasjon og produktdata fra bransjedatabasene Byggtjeneste NOBB (Norsk Byggevarebase), samt EFO og NRF.

Shutterstock 118747573
Pwh Kjorbo Fasade
Shutterstock 739798558 299
Shutterstock 118747573

Produktinformasjon – alt samlet på ett sted

ProsjektDok samler informasjon og dokumentasjon om alle produkter som er planlagt i prosjektet. Dette importeres fortløpende og oppdateres via digital overvåking av databasene. Det gjelder alle underentreprenører, leverandører og produktdatabasene innenfor bygg, VA/VVS og elektro.

Les mer

Pwh Kjorbo Fasade

BREEAM-NOR filter for miljøbygg

Produktene brukt i bygget/på prosjektet organiseres og presenteres innenfor åtte BREEAM-NOR fliser. Oversikten danner en verktøykasse som effektiviserer planlegging og innkjøp av produkter.
ProsjektDok gir deg en oppdatert liste per kapittel i BREEAM-NOR manualen for produkter som har mangelfull dokumentasjon.

Les mer

Shutterstock 739798558 299

Lovpålagt digitalt stoffkartotek i sanntid

ProsjektDok inkluderer et detaljert stoffkartotek som presenterer varslinger om prosjektets kjemikalier på en oversiktlig måte, og behov for risikovurdering og substitusjoner. Byggtjeneste bruker sin strategiske partner EcoOnline AS som leverandør for stoffkartotek.

Les mer

ProsjektDok sikrer at alle prosjekter har riktig miljøprofil og dokumentasjon

Kontakt meg om ProsjektDok

Tusen takk for din interesse for ProsjektDok. Vi vil kontakte deg så raskt som mulig.

De viktigste fordelene med å bruke ProsjektDok er:

bt-ikoner-312x170_tolkning

Forenkler innfrielse av lov- og markedskrav

Ikke bruk tid på å følge lovkravene og oppfylle markedskravene, dette er fastlagte elementer som skal gå på skinner. ProsjektDok sørger for at dette overholdes på en enkel og effektiv måte.

bt-ikoner-312x170_felles_digialt_sprak

Effektiviserer dokumentasjonsflyt

Når produktdataene kommer direkte fra leverandørene som holder dette oppdatert til enhver tid, så kommer presisjonen i dokumentasjonen automatisk. ProsjektDok ivaretar produktinformasjonen som er relevant i de ulike fasene av bygget livssyklus.

bt-ikoner-312x170_follow-40

Tilpasser produkter til profilen på bygget

Med ProsjektDok kan du sikre at produktene som benyttes i bygget er innenfor de kravene bygget skal ha utfra profilen som er valgt for bygget. Dermed sikrer man seg mot kostnadskrevende ombygginger og forsinkede innkjøp sent i byggeprosessen.

ProsjektDok gir deg full kontroll gjennom hele prosjektet:

Prosjektadmin

Prosjektadmin

ProsjektDok legger til rette for at alle deltagere i et prosjekt, har nødvendig brukertilgang for å ivareta byggets krav og varslinger når avvik oppstår. Både entreprenør og underentreprenører har disse rettighetene.

Planlegging2

Planlegging

Allerede under planleggingen av prosjektet kan man legge inn virkelige produkter. Disse kontrolleres mot de åtte kapitlene i BREEAM-NOR som sikrer at produktene er i henhold til prosjektets miljøkrav. Stoffkartoteket sikrer at man har tilgang til lovpålagte informasjon før kjøp og installasjon.

Innkjop

Innkjøp/bygging

ProsjektDok har oversikt over alle produktene i et prosjekt. Det gjøres gjennom en digital overvåkning av kjøps- og leveransetransaksjoner for prosjektets byggevarer. Man kan også flytte informasjon fra planlagte produkter til byggefasen.

Overlevering

Overlevering

Ved overlevering av prosjektet til byggherre vil ProsjektDok laste ned all dokumentasjon til produkter som er brukt i bygget. Man har også tilgang til en komplett produktliste og dokumentasjonen som er relevant til for eksempel BREEAM-NOR sertifiseringen.

Relaterte produkter fra Byggtjeneste:

De som benytter ProsjektDok, bruker det ofte i kombinasjon med andre tjenester fra Byggtjeneste.

Byggtjeneste PortalenDigital portal for regelverk og miljøvurderinger
NOBB Frakt – korrekt beregning av fraktKorrekte transportkostnader mellom leverandør, handel og entreprenør.
NOBB Norsk ByggevarebaseMed Åpen NOBB får du tilgang til alle varer i NOBB.